Produktegenskaper


Låga byggkostnader med billiga byggmaterial ger större kostnader för reparation och underhåll. 95 % underhåll och 5 % kapitalkostnader så ser årskostnaderna ut inom industri och offentlig förvaltning. För att sänka underhållskostnaderna lönar det sig att välja keramiska plattor som ytmaterial. Det initiala priset för keramisk platta och installation är kanske något högre, men den extremt långa funktionstiden och de låga driftskostnaderna i underhåll motiverar verkligen priset.
 

1 Estetiska egenskaper
1.1 Färg
1.2 Form
1.3 Format
1.4 Mönster
1.5 Ytstruktur
1.6 Designkoncept i tid och rum
   
2 Driftsegenskaper
2.1
Lång funktionstid
2.2
Smuts- och fläckresistens
2.3
Torra städmetoder
2.4 Mindre kemikalier
2.5 Hygieniskt
2.6 Reparerbarhet
   
3 Tekniska egenskaper
3.1 Slitage
3.2 Reptålighet
3.3 Slagtålighet – glasyrkrackelering
3.4 Böjtålighet
3.5 Intrycksbeständighet
3.6 Halkdämpande
3.7 Frostbeständighet
3.8 Kemikalie- fläckresistens
3.9 Brandhärdighet
3.10 Termisk chockresistens
3.11 Alstrar ej elektricitet
3.12 Färgstabilitet
3.13 Dimension och ytkvalitet
   
4 Yttre påverkan
4.1 Statisk och rörliglast
4.2 Krympning och krypning i material
4.3 Temperaturvariationer
4.4 Fukt och fuktvariationer
4.5 Kemikalier
4.6 Frost
4.7 Punktlast
4.8 Slag och stötar
4.9 Vibrationer
4.10 Rullande hjul
4.11 Nötning, repning
4.12 Kemikaliepåverkan
4.13 Fläckborttagning och rengöring
   
5 Miljö och hälsa
5.1 Miljöpolitik
5.2 Hygien
5.3 Hälsa