Produktionsmetoder

Gjutna plattor
Lerblandningen fylls i speciella formar och får sedan torka. Därefter glaseras eventuellt plattorna för att sedan brännas.

Våtpressade
Leran pressas ut genom ett munstycke med önskad form.
Lerblandningen har ett vatten innehåll på 20% och pga det höga fuktinnehållet är dimensionsvariationerna större än på en torrpressad platta. Därefter torkas och eventuellt glaseras plattorna innan de bränns. Plattorna formas som dubbla plattor och delas efter bränning till två stycken enskilda. De kan vara glaserade ( GL ) eller oglaserade ( UGL ).

Torrpressade
Leran blandas med vatten till vätskeform. Blandningen torkas till pulver och fylls i formar för att sedan pressas under högt tryck (ca 30 – 40 N / mm²). Det låga fuktinnehållet på 6% bidrar till litan krympning och mera exakta dimensioner. Plattorna kan vara glaserade ( GL ) eller oglaserade ( UGL ). Detta är en modernare produktionsmetod med betydligt lägre energiåtgång vid produktion.

 

Produktgrupper hos torrpressade plattor

Bicottura
Plattor som glaseras efter en första bränning för att sedan brännas igen.
Kakel – Bicottura är porösare plattor med relativt hög vattenabsorbtion och bränns i 700-1000 graders värme och uppåt. Det är oftast väggplattor, dvs kakel.
Grupp B III – Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 6-12 %. Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm. Leran blandas även ut med sand, kalk och pulveriserad keramik. Glasyren har mest ett estetiskt värde med mindre slitagestyrka.

Monoporosa
Plattor som bränns bara en gång, glasering sker före bränning av biskvi.
Kakel / Klinker – Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 6-12 %. Tekniken är som ovan " Bicottura " men billigare tack vare minskad eneriåtgång.
Grupp B III – B II b – Tenderar att bli en allt vanligare produktgrupp för kakel SS EN 159 Typ B III.

Monocottura
Plattor som bränns en gång, eventuell glasering sker före bränning av biskvi.
Klinker – Monocottura är hårdare plattor med låg vattenabsorbtion och bränns i 900-1350 graders värme. Det är oftast golvplattor dvs klinker.
Grupp B I – B II a – Vattenabsorbtionen är olika beroenda av kvalitet 1-7 %. Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm. Leran blandas även ut med sand, kalk och pulveriserad keramik. Glasyren är hårdare med hög slitagestyrka samt slag – / tryckpunktsbelastning.

Granitkeramik
Porcelanato är ett annat namn.
Frostsäker klinker – Plattor som bränns en gång, eventuell glasering sker före bränning av biskvi. Plattan är hårt bränd med väldigt låg vattenabsorbtion 0,05-0,5%.
Grupp B I – Granitkeramik är frostbeständig och är extremt slitstark. Råmaterialet består av aluminatsilikat och kornstorleken 0,001-0,02 mm. Leran blandas även ut med sand, kalk, fältspat och kvarts. Leran är även förädlad och man har tagit bort alla slaggprodukter vilket gör plattan starkare.

Grupp
Vattenabsorbtionen delas in i fyra grupper;
Grupp I under 3%
Grupp II a under 3% och 6%
Grupp II b mellan 6% och 10%
Grupp III över 10%.
A står för våtpressade plattor, B står för torrpressade plattor och C gäller bara gjutna plattor.

Biskvi
Plattans kropp (Biskvi) är ibland baserad på olika lertyper. Den röda leran är baserad på en lertyp med hög järnhalt, medan den vitfärgade lertypen har en hög kalkhalt i sig.

Tät eller porös
Plattor kan vara av tät eller poröst gods, detta ger plattan olika funktion och egenskaper. Poröst gods har högre vattenabsorbtion vilket innebär att plattan är mindre tålig för Termisk chock, har sämre slagtålighet samt lägre mekanisk slitagestyrka.

Glasyr
Består av en slamma med låg smältpunkt av vissa leror och olika färggivande metallsalter.
Glasyr används för att ge plattan färg, glans och mönster samt för att bli enklare att hålla ren. Glasyr är alltså till för både estetiska och funtionella krav eller behov. Glasyrens kemikalieresistens, motstånd mot slitage och städbarhet är viktiga egenskaper. Innan glasyren sprayas på plattorna läggs en tunn minerallösning på ytan (engobe) för att bästa vidhäftning mellan glasyr och platta skall uppnås.

Kvalitetskrav
CEN – Comitè European har jobbat för en standardisering för kvalitet och funktion för UNI EN 14411 byggkeramik. Detta är resultatet efter 10 års arbete mellan 16 länder. SS står för Svensk Standard, normerna har blivit så bra att länder utanför EU refererar till dem.