Kvalitet och trygghetspolicy

Kunden i centrum

Vad kan du förvänta dig av oss? Vi sätter kunden i centrum, mänskliga möten där vi berättar om behov som funktion, design, kvalitet och ekonomi. Våra grundtankar kräver kunskap och engagemang samt känsla och service. Vår kvalitetspolicy på byggkeramik är enligt Svensk Standard Europa Norm (SS EN, UNI EN 14411). Vår informationspolicy är att konstruktioner och systemlösningar bygger på AMA/98 och gällande BBV.

Totalbedömning

Vilken typ av konstruktion och underlag är det i projektet.
Vilken funktion skall rummet eller ytan ha och vilken system eller monteringsmetod skall användas.
Finns speciella krav på keramiken typ frostbeständighet, halkdämpning, slagtålighet, avnötning mm.
Skall rummet eller ytan utsättas för yttre påverkan kan typ mjölkrum med mjölksyra mm.

Kravspecifikation

Skall vara enkel att besvara och kontrollera samt dokumentera.

Montering våtrum

Systemlösning är testad och godkänd på SP och Boverket, samt konstruktion enligt BBV:s gällande branschregler.

Montering övrig yta

Systemlösning är anpassad efter funktion och material samt konstruktion AMA 98. Systemlösning kan redovisas.

Funktionsbedömning

Skall innefatta praktisk funktion och mekanisk samt kemisk slitstyrka på ytmaterialet.

Städmetod

Skall vara produktanpassad och dokumenterad – våt metod eller torr metod.

Miljösyn

Skall innefatta totalsyn på miljön, hälsan och ergonomin samt estetik och funktion i tid och rum.

Keramiska produkter

Bicottura (kakel) – Enligt Svensk Standard Europa Norm ( BIII UNI EN 14411-L )
Monocottura (klinker) – Enligt Svensk Standard Europa Norm (BIb UNI EN 14411-H, J, K )
Porcelanato (granitkeramik) – Enligt Svensk Standard Europa Norm (BIa UNI EN 14411-G )
Våtpressad klinker – Enligt Svensk Standard Europa Norm (AI, AIIa, AIIb, AIII, SS EN ISO 10545 / 121-186-7-8)
Byggvarudeklaration enligt KPL.
Säkerhetsdatablad kan redovisas.
Kvalitetdokument kan redovisas.

Montering och systemlösningar

Byggvarudeklaration enligt KPL.
Säkerhetsdatablad kan redovisas.
Funktions- och kvalitetsdokument kan redovisas.
Produktredovisning av ämnen i kemI:s begränsningslista. (När eller om dessa finns.)
Produktredovisning av ämnen i kemI:s OBS-lista. (När eller om dessa finns.)