Miljöplan

Interni Kakelstudio har tagit ett företagsbeslut att våra leverantörer skall vara eller är anslutna till miljöledningssystem.

Leverantörer till Interni Kakelstudio skall även aktivt medverka till att förbrukningen av råmaterial och energi minimeras. Leverantörer till oss skall även enligt EMAS att producera kakel och klinkerprodukter i slutna system, vilket innebär att förbrukningen av rent vatten minimeras. ( Enligt agenda 21 ) Interni Kakelstudio leverantörer skall ej heller enligt ö.k 1997 inom Italienska Kakelföreningen ( Asso piastrelle ) använda tungmetaller eller kadmium i sina lertyper- och eller glasyrer. Fabrikerna skall även kunna redovisa återanvändning och återvinning eller deponi av restmaterial som lera, bränd lera, slam och filtrerade rester.

Interni Kakelstudio ska : genom planerade samleveranser från olika leverantörer en gång per vecka med järnväg, båt eller lastbil minimerar koldioxid utsläpp. Utöver att följa gällande miljölagar och regler också arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet. Aktivt och öppet informera om miljöeffekter och hälsa vid installation av byggkeramiska konstruktioner. Upprätta och tillhandahålla Byggvarudokument, Säkerhetsdatablad och Kvalitetsdokument för de produkter som används. Kunder och personal utbildas kontinuerligt i våra produkters miljöpåverkan. Med erfarenhetsåterföring via kunder och beställare kan vi påverka våra inköp, var vi köper produkterna och hur vi transporterar dom.

Miljöpolicy


Interni Kakelstudio är ansluten till REPA-registret , och redovisar till kemI:s OBS och begränsningslista när så krävs. Vi följer den miljöpolicy som är utarbetad av branschorganisationen Byggkeramikrådet. BKR

Vårt mål är att marknadsföra kakel & klinker med bästa passion – kunskap – anpassning till hem och offentlig miljö som är, Tekniskt möjliga, Ekonomiskt rimliga, Funktions anpassade, Tids aktuella samt Miljömässigt motiverade.