Välkommen till oss, För att vi ska skall kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt, vänligen välj det alternativ som passar bäst in på ditt ärende.

MATERIALVALSGUIDE

Källa: Byggkeramikhandboken

Halkdämpning

R-skalan, halkdämpande plattor i offentlig miljö där man går med skor
R9 Publika lokaler typ köpcentra
R10 Publika lokaler typ köpcentra
R11 Ingångar och trappor
R12 Industrikök och industrier
R13 Extrema industrier typ fiskindustrier.
V-skalan, dräneringsnivå på plattan cm³/dm²
V4 Tvättstuga
V6 Industri med olja
V8 Slakteri
V10 Fiskindustri

A,B,C–skalan, halkdämpande plattor i våtmiljö där man går barfota
A 12° Lutning omklädningsrum
B 18° Duschar
C 24° Lutande poolkanter

Kakelplattor 14411-K, 14411-L

Rekommenderas endast för väggar inomhus. Kan användas både i våta och torra utrymmen men endast för väggar med måttliga påverkningar som till exempel bostädernas hygienutrymmen, badrum, toaletter och tvättstugor samt i kök. För väggar i lokaler med större mekanisk påverkan och påverkan av fukt, kemikalier etc ska glaserade klinkerplattor väljas. Klinkerplattor är slagtåligare och har högre kemikalieresistens.

Klinkerplattor 14411-H, 14411-J

Rekommenderas både för väggar och för golv inomhus. Kan även med vissa restriktioner användas utomhus (på t.ex. fasader). Klinkerplattor har olika vattenabsorption och beständighet mot avnötning, fråga din leverantör om produkten verkligen passar din yta eller miljö. Glaserade klinkerplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö.

Granitkeramikplattor 14411-G

En frostbeständig klinker som inte kan frysa sönder.
Plattor av porslinskvalitet som rekommenderas för alla ytor, såväl inomhus som utomhus. Plattorna kan tack vare tillverkningsmetoden tillverkas i stora format med mycket god måttnoggrannhet och med måttliga tjocklekar.
De är därför speciellt lämpade för fasader eller liknande, där låg egenvikt är av betydelse. Granitkeramik tillverkas i en mängd olika färger, format och ytstrukturer. Plattorna kan tack vare sin höga måttnoggrannhet läggas med smala fogar. På beställning kan plattor som är måttjusterade (på engelska: ”rectified”) levereras. Det innebär att kanterna har slipats så att plattorna får exakta mått och kan monteras med minimala fogar (1,5–2 mm).
Glaserade granitkeramikplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö.
Fästmassan är av extra stor vikt när man monterar granitkeramikplattor, eftersom vattenabsorptionen är så låg i detta material att det är extra viktigt med hög vidhäftning.

Mosaik (har ingen klassning)

Mosaik finns i olika typer av material, t.ex. kakelmosaik, stenmosaik, glasmosaik, granitkeramikmosaik. Används på vägg och golv både inne och ute, beroende på vattenabsorption, avnötningsbeständighet och kemikalieresistens.
Mosaik med pappersnät på baksidan av plattan bör undvikas i badrum och duschutrymmen. Mosaik bör ha glasfibernät på baksidan i våtrum för att uppnå hög draghållfasthet och vidhäftning mot underlaget.

Montering av mosaik i pool

Mosaiken ska sitta på ark med papper eller plast på framsidan av mosaikens yta. Detta för att uppnå full vidhäftning mot mosaikens baksida och underlaget. I en pool uppstår det ett tryck på några bar, inte minst när man tömmer poolen på vatten.
Valet av fästmassa är av stor vikt beroende på typ av produkt, prata med oss om vilken produkt som passar bäst.

Hemmiljö

Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Vid användning i våtrum bör behov av halkdämpning undersökas före val av klinkerplattor. Man bör även beakta vilket format plattan har vid golvbrunnen där det lokala fallet är brantast. Glaserade klinkerplattor med minst avnötningsklass 3 bör väljas. Om elgolvvärme är installerat ska klinkerplattorna understiga 6 % i vattenabsorption. 14411-H.

Offentlig miljö

Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Glaserade klinkerplattor med avnötningsklass minst 4–5 bör väljas beroende på miljö och trafik. Plattor bör vara minst motsvarande klass R9 A.
Halkdämpningsklass väljs enligt behov och/eller krav. Glöm inte att kontrollera ledstråk i golven eller var dilatationsfogar eller konstruktionsfogar finns.

Industrigolv, storkök

Endast oglaserade plattor bör väljas. Plattorna bör vara halkdämpande minst motsvarande klass R10 och för våtbelastade ytor även minst V4. Halkdämpningsklass väljs enligt behov och/eller krav.
Golv ska ha lutning mot golvavlopp. Val av plattjocklek och läggningsmetod bör göras med hänsyn till förväntad mekanisk belastning på golvet och typ av hjullast. Speciella rekommendationer för olika typer av miljöer finns att tillgå. Kontakta oss för mer information.

Pool eller bassäng

Det finns för oss två metoder att montera i pool eller bassäng och samtliga utgår från tätskiktsprincipen. Underlaget måste ofta blästras för att vidhäftningen ska bli tillräckligt god. Vid montering av mosaik i pool eller bassäng bör speciell fästmassa användas. Kolla med leverantören, ofta rekommenderas epoxi som både fäst- och fogmassa.
Montering av klinkerplattor ska ha som lägst kvalitet 14411-H, dvs under 3 % i vattenabsorption. Underlaget måste ofta blästras för att vidhäftningen ska bli tillräckligt god.
Tätskikt: seccoral med speciella tätband i vinklar och hörn. Vid stoser och dysor ska det hackas ut och sedan tätas med Apoten. Silcoferm UV som mjukfog eftersom den är klorbeständig.

Trappor

Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas.

Bassängrum – duschar

Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. På lutande plan, på trappor under vatten och i grund bassäng väljs plattor med halkdämpning klass C. På duschgolv och på golv kring bassäng väljs plattor med halkdämpning minst klass B. Halkdämpande plattor med finkornig yta och med halkdämpning enligt klass B eller C bör undvikas i torra utrymmen, eftersom det kan medföra ökat städbehov.
Till rullstolsramp/barnvagnsramp i torrt utrymme väljs halkdämpande plattor minst motsvarande klass R11.
OBS! När plattor monteras på ytor med nivåskillnad i offentlig miljö ska 40 punkter NCS-avvikelse respekteras för människor med nedsatt syn.

Trappor utomhus

Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas. Var noga med att noga följa monteringsanvisningen för montering av trappor ute. Det är inte ovanligt att plattor monterade utomhus släpper från underlaget, på grund av att underlaget är för poröst eller för tätt, t.ex. prefabricerat, eller utfällning i betongen av kalciumhydroxid eller frostsprängning på en gammal befintlig trappa.
Man bör skydda en trappa från surt regn med tätskikt typ Seccoral. Även om man tätskiktat en trappa finns risk för frostsprängning mellan tätskikt och plattan. Det är klokt att dubbellimma plattor på en trappa vått i vått, gärna med flytfix Nanoflott flex.

Väggar inomhus

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor kan väljas. I offentlig miljö, vissa industrilokaler, storkök och på ytor med stort behov av rengöring bör glaserade klinkerplattor väljas. Kantlister i keramik eller plast samt metall kan användas i ytterhörn på fönster, ventilationstrummor etc.

Vertikala ytor utomhus

På ytor utomhus som kan utsättas för väta och frost kan glaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5 % väljas. Speciella anvisningar från tillverkaren ska följas. Oglaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 6 % kan väljas.

Horisontella ytor utomhus

På ytor utomhus som kan utsättas för väta och frost kan klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5 % väljas. Ytor med gångtrafik bör beläggas med halkdämpande plattor minst motsvarande R11. Även oglaserade plattor med högre vattenabsorption än 0,5 % kan väljas efter tillverkarens anvisning och under förutsättning att speciella läggningsanvisningar följs.

Fasader och natursten

Kolla med oss för en systemlösning. Förbered dig med en konstruktions- och underlagsförklaring.

 har lagts till i inköpslistan!