Välkommen till oss, För att vi ska skall kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt, vänligen välj det alternativ som passar bäst in på ditt ärende.

Dataskyddspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@interni.se

Genom att vara kund hos oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, När du startar ett konto hos oss samlar vi in information om dig och ditt företag. Eller om du befinner dig i vår bransch kan vi göra utskick som handlar om nyheter och produkter som förhoppningsvis är av intresse för dig och din verksamhet.

Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  • Företag – och företagsinformation – Företagsnamn, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Information vi samlar in om dig. När du handlar av oss eller tar del av något av våra nyhetsutskick skapas följande information:

  • Information om varor – detaljer angående de varor du har köpt.
  • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
  • Information om hur du interagerar med våra utskick – hur du tar del av innehållet  och vid vilken tidpunkt.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varor och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 Vad gör vi med din information?

 Kommunicera med dig. Interni kan komma att använda er data för att förbättra sättet vi kommunicerar. Vi vill kunna informera om relevant och informativ information till våra följare i form av utskick om våra produkter, nyheter och events.  Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila  till kontakt@interni.se

Vilka kan vi komma att dela din information till? Vi kommer inte dela din information med tredje part.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter eller företagsuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om konto hos oss, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. Interni kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka kan leverera dina varor.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Interni har beslutat att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv eller ditt företag.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.Kontakta oss

Interni kakelstudio AB med organisations nr: 556820-4076

Juelsgatan 5 25442 Helsingborg

kontakt@interni.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 17.05.2018.

 har lagts till i inköpslistan!