Välkommen till oss, För att vi ska skall kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt, vänligen välj det alternativ som passar bäst in på ditt ärende.

Miljöpolicy

Hänsyn till miljö och framtid finns med i alla beslut vi tar vad gäller leverantörer, investeringar, transporter och materialval. Vi arbetar aktivt och öppet med att minska vår påverkan på miljö och hälsa vid installation av byggkeramiska konstruktioner.
Vi följer självklart branschnormer och arbetar med byggvarudeklarationer, och kan tillhandahålla dokumentation för produkter som följer modellen för Sunda Hus och Svanenmärkta projekt.
Våra leverantörers miljöarbete är viktigt för oss och vi prioriterar fabriker med tydliga miljöcertifieringar.
Vi hjälper er till ett klimatsmart projekt!

Miljöplan

Interni Kakelstudio har tagit ett företagsbeslut att våra leverantörer ska vara anslutna till miljöledningssystem
Leverantörer till Interni Kakelstudio ska aktivt medverka till att förbrukningen av råmaterial och energi minimeras. De ska även enligt EMAS producera kakel och klinkerprodukter i slutna system, vilket innebär att förbrukningen av rent vatten minimeras (enligt agenda 21). Våra leverantörer skall inte, enligt överenskommelse 1997 inom Italienska Kakelföreningen (Asso piastrelle), använda tungmetaller eller kadmium i sina lertyper- och/eller glasyrer. Fabrikerna skall även kunna redovisa återanvändning och återvinning eller deponi av restmaterial som lera, bränd lera, slam och filtrerade rester.

Interni Kakelstudio ska:

  • genom planerade samleveranser från olika leverantörer en gång per vecka med järnväg, båt eller lastbil minimera koldioxidutsläpp,
  • utöver att följa gällande miljölagar och regler arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet,
  • aktivt och öppet informera om miljöeffekter och hälsa vid installation av byggkeramiska konstruktioner,
  • upprätta och tillhandahålla Byggvarudokument, Säkerhetsdatablad och Kvalitetsdokument för de produkter som används,
  • kontinuerligt utbilda kunder och personal i våra produkters miljöpåverkan.
  • Med erfarenhetsåterföring via kunder och beställare kan vi påverka våra inköp, var vi köper produkterna och hur vi transporterar dem.

Vi följer den miljöpolicy som är utarbetad av branschorganisationen Byggkeramikrådet. BKR.

 har lagts till i inköpslistan!