Välkommen till oss, För att vi ska skall kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt, vänligen välj det alternativ som passar bäst in på ditt ärende.

Kvalitet- & trygghetspolicy

Kvalitet

Vi strävar alltid efter att hålla högsta möjliga kvalitet i alla led. De varumärken vi säljer är alltid väldokumenterade och kan visa på goda referenser. I våra val av leverantörer, partners och medarbetare väger vi alltid in begreppet kvalitet. Med en långsiktig vision och ett hållbart fokus är vi stolta över de miljöer vi bidrar till.

Företagets produkter

Genom att jobba med Europas ledande producenter inom våra olika produktsegment,
kan vi påverka trender och materialval i både färg och form samt funktion.
Produkterna ska vara enligt bygg- eller branschnorm samt klara svensk standard UNI EN 14411.

Kvalitets- och trygghetspolicy

Av oss kan du förvänta dig personliga möten där vi går igenom funktion, design, kvalitet och ekonomi. Vi sätter kunden i centrum med kunskap och engagemang, känsla och service.
Vår kvalitetspolicy för byggkeramik är enligt Svensk Standard Europa Norm (SS EN, UNI EN 14411). Vår informationspolicy är att konstruktioner och systemlösningar bygger på AMA/98 och gällande BBV.

Totalbedömning

Vilken typ av konstruktion och underlag är det i projektet?
Vilken funktion skall rummet eller ytan ha och vilken system eller monteringsmetod skall användas?
Finns speciella krav på keramiken typ frostbeständighet, halkdämpning, slagtålighet, avnötning mm?
Skall rummet eller ytan utsättas för yttre påverkan – t.ex. mjölkrum med mjölksyra etc?

Kravspecifikation

Ska vara enkel att besvara och kontrollera samt dokumentera.

Montering våtrum

Vår systemlösning är testad och godkänd på SP och Boverket, och konstruktion sker enligt BBV:s gällande branschregler.

Montering övrig yta

Systemlösningen är anpassad efter funktion och material samt konstruktion AMA 98. Systemlösning kan redovisas.

Funktionsbedömning

Ska innefatta praktisk funktion och mekanisk samt kemisk slitstyrka på ytmaterialet.

Städmetod

Ska vara produktanpassad och dokumenterad – våt metod eller torr metod.

Miljösyn

Ska innefatta totalsyn på miljö, hälsa och ergonomi samt estetik och funktion i tid och rum.

Keramiska produkter

Bicottura (kakel) – Enligt Svensk Standard Europa Norm (BIII UNI EN 14411-L)

Monocottura (klinker) – Enligt Svensk Standard Europa Norm (BIb UNI EN 14411-H, J, K)

Porcelanato (granitkeramik) – Enligt Svensk Standard Europa Norm (BIa UNI EN 14411-G)

Våtpressad klinker – Enligt Svensk Standard Europa Norm (AI, AIIa, AIIb, AIII, SS EN ISO 10545 / 121-186-7-8)

Byggvarudeklaration enligt KPL.

Säkerhetsdatablad kan redovisas.
Kvalitetdokument kan redovisas.

Montering och systemlösningar

Byggvarudeklaration enligt KPL.

Säkerhetsdatablad kan redovisas.

Funktions- och kvalitetsdokument kan redovisas.

Produktredovisning av ämnen i kemI:s begränsningslista (när eller om dessa finns).
Produktredovisning av ämnen i kemI:s OBS-lista (när eller om dessa finns).

 har lagts till i inköpslistan!