Välkommen till oss, För att vi ska skall kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt, vänligen välj det alternativ som passar bäst in på ditt ärende.

Ordförklaring

PRODUKTGRUPPER

Biskvi

Plattans kropp kallas biskvi, och kan vara baserad på olika lertyper. Den röda leran är en lertyp med hög järnhalt, medan den vitfärgade lertypen har en hög kalkhalt.

Tät eller porös

Plattor kan vara av tätt eller poröst gods, vilket ger plattan olika funktion och egenskaper. Poröst gods har högre vattenabsorption vilket innebär att plattan är mindre tålig för termisk chock, har sämre slagtålighet samt lägre mekanisk slitagestyrka.

Glasyr

Består av en slamma med låg smältpunkt av vissa leror och olika färggivande metallsalter.
Glasyr används för att ge plattan färg, glans och mönster samt för att bli enklare att hålla ren. Glasyr är alltså till för både estetiska och funktionella krav eller behov. Glasyrens kemikalieresistens, motstånd mot slitage och städbarhet är viktiga egenskaper. Innan glasyren sprayas på plattorna läggs en tunn minerallösning på ytan (engobe) för att bästa vidhäftning mellan glasyr och platta uppnås.

Kvalitetskrav

CEN – Comite Europeen har jobbat för en standardisering för kvalitet och funktion för UNI EN 14411 byggkeramik. Detta är resultatet efter 10 års arbete mellan 16 länder. SS står för Svensk Standard, där normerna har blivit så bra att länder utanför EU refererar till dem.

Vattenabsorptionsgrupp

Vattenabsorptionen delas in i fyra grupper;
Grupp I under 3 %
Grupp II a mellan 3 % och 6 %
Grupp II b mellan 6 % och 10 %
Grupp III över 10 %.
A står för våtpressade plattor, B för torrpressade plattor och C gäller bara gjutna plattor.


PRODUKTIONSMETODER

Gjutna plattor

Lerblandningen fylls i speciella formar och får sedan torka. Ska plattorna glaseras gör det, och sedan bränns de.

Våtpressade plattor

Leran pressas ut genom ett munstycke med önskad form. Lerblandningen har ett vatteninnehåll på 20 % och på grund av det höga fuktinnehållet är dimensionsvariationerna större än på en torrpressad platta. Plattorna torkas och glaseras eventuellt – de finns som både glaserade (GL) och oglaserade (UGL) – innan de bränns.
Plattorna formas som dubbla plattor och delas efter bränning till två enskilda.

Torrpressade plattor

Leran blandas med vatten till vätskeform. Blandningen torkas till pulver och fylls i formar för att sedan pressas under högt tryck (ca 30–40 N/mm²). Det låga fuktinnehållet på 6 % bidrar till liten krympning och mer exakta dimensioner. Plattorna kan vara glaserade (GL) eller oglaserade (UGL). Detta är en modernare produktionsmetod med betydligt lägre energiåtgång.


PRODUKTGRUPPER HOS TORRPRESSADE PLATTOR

Bicottura

Plattor som glaseras efter en första bränning för att sedan brännas igen.

Kakel

Bicottura är porösare plattor med relativt hög vattenabsorption och bränns i 700–1 000 graders värme och uppåt. Det är oftast väggplattor, dvs kakel.

Grupp B III

Vattenabsorptionen är olika beroende på kvalitet, och kan variera från 6 till 12 %. Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken är 0,001–0,02 mm. Leran blandas ut med sand, kalk och pulvriserad keramik. Glasyren har mest ett estetiskt värde med mindre slitstyrka.

Monoporosa

Plattor som bränns bara en gång. Glasering sker före bränning av biskvin.

Kakel / Klinker

Vattenabsorptionen är olika beroende på kvalitet, och kan variera från 6 till 12 %. Tekniken är samma som den som används för Bicottura men billigare tack vare minskad energiåtgång.

Grupp B III – B II b

Tenderar att bli en allt vanligare produktgrupp för kakel SS EN 159 typ B III.

Monocottura

Plattor som bränns en gång. Eventuell glasering sker före bränning av biskvin.

Klinker

Monocottura är hårdare plattor med låg vattenabsorption och bränns i 900-1 350 graders värme. Det är oftast golvplattor, dvs klinker.

Grupp B I – B II a

Vattenabsorptionen är olika beroende på kvalitet, och kan variera från 1 till 7 %. Råmaterialet består mest av aluminatsilikat och kornstorleken är 0,001–0,02 mm. Leran blandas ut med sand, kalk och pulvriserad keramik. Glasyren är hårdare med hög slitagestyrka samt slag-/tryckpunktsbelastning.

Granitkeramik

Kan även kallas för Porcelanato.

Frostsäker klinker

Plattor som bränns en gång. Eventuell glasering sker före bränning av biskvin. Plattan är hårt bränd med väldigt låg vattenabsorption som kan variera från 0,05 till 0,5 %.

Grupp B I

Granitkeramik är frostbeständig och extremt slitstark. Råmaterialet består av aluminatsilikat och kornstorleken är 0,001–0,02 mm. Leran blandas ut med sand, kalk, fältspat och kvarts. Leran är även förädlad och man har tagit bort alla slaggprodukter vilket gör plattan starkare.

 har lagts till i inköpslistan!